PIONIERSWONING ontwerp

1 Posted by - May 5, 2017 - Architectuur, Duurzaamheid, Exposities, Initiatieven, Maatschappelijk, Particulier, WikiHouse

Op initiatief van Het Woningbouwatelier [opgezet door Gemeente Almere, Ministerie Binnenlandse Zaken en Rijksvastgoed] is wordt het project WikiHouse Almere uitgevoerd. WikiHouse is een open source zelfbouw concept. Het project wordt een woonbuurt van ca 15 – 25 woningen gericht op een doelgroep bestaande uit de categorie mensen die uit de sociale huur groeien [scheef wonen] en nog niet een huis kunnen kopen in de huidige markt, maar uiteraard ook de intrinsieke motivatie bezitten zelf te willen bouwen. Met WikiHouse wordt het mogelijk je eigen huis te bouwen en daarmee een groot deel van arbeidskosten en winstmarges uit te sparen. Een voorwaarde is dat je zelf [of gezamenlijk] wil gaan bouwen en veel tijd er in kan stoppen. Zoveel mogelijk zelf doen, kortom democratisering van het bouwproces!

De Pionierswoning wordt de eerste bewoonbare WikiHouse in Nederland en dient als experiment en aanjager voor de toekomstige woonbuurt ‘WikiHouse Almere’ [locatie nader te bepalen]. De woning is ontworpen door WikiHouseNL [ism Ontwerpburo MULLER] met als uitgangspunt het Wren systeem van het MicroHouse [UK]. De woning komt op het BouwExpo terrein in Almere in het kader van het Tiny Housing project. De pionierswoning wordt dus een tiny house [maximaal 50 m2 bruto vloeroppervlakte]. Deze eerste woning is zowel een test- en showcase voor het WikiHouse concept, een prototype. De woning voldoet aan regulier bouwbesluit en wordt uitgebreid getest op zelfbouw.

Status: Omgevingsvergunning is verleend!

Planning: Start bouw medio september, oplevering november 2017

Het bouwteam bestaat uit: