VERBETERVOORSTELLEN HOGE MORS

0 Posted by - June 25, 2012 - Maatschappelijk, Onderzoeken, Openbare ruimte, Stedenbouw

Woningbouwcorporatie Portaal heeft bij eLAN de vraag neergelegd om prikkelende voor- en na-beelden te maken [als in de tentoonstelling ‘103 interventies voor de stad’] voor de wijk Hoge Mors met als doel de wijk te verbeteren. Dit wordt gepresenteerd in een conferentie eind mei 2012. Volgens Weetmeer.nl is de Hoge Mors een stedelijke gemengde middenbuurt met relatief lage dichtheid. Het is een groene wijk grotendeels bestaande uit jaren ’60-’70 bebouwing, van rijtjeshuizen tot aan grote flatgebouwen met [te] veel openbare ruimte. De naam Mors komt van ‘Moeras’, door lage ligging aan de Oude Rijn. Langs de Oude Rijn is nog oude lintbebouwing terug te vinden met achtertuinen aan het water met hier en daar nog wat industrie. In samenwerking met Popma & ter Steege en flinterdiep architectuur gaat obM deze uitdaging graag aan!

Op 12 juni 2012 hebben Flinterdiep/ P&tS/ obM een presentatie gegeven bij Portaal over de verbetervoorstellen voor de wijk Hoge Mors in Leiden. De verbetervoorstellen zijn in opdracht van Portaal en ingezet op de wijkconferentie in het kader van het nieuwe Trisor-complex aan de Diamantlaan in de Hoge Mors. We dragen met deze interventies een gezamenlijke visie uit. De visie met als doel om zowel meer ruimtelijke en sociale samenhang in de wijk te creëren. Met het maken van meer verbindingen, duidelijk gedefinieerde hoeken en randen in de openbare ruimte en het geven van nieuwe functies aan de veelal dichte plinten van de flatgebouwen.

Ontwerpburo MULLER heeft 3 interventies gemaakt, zie onderstaande beelden.

3interventies_hoge mors_obM_verkleind