BROUWERSLOKAAL | 2015

0 Posted by - November 3, 2015 - Architectuur, Herbestemming

Lokale ondernemers Marc Menue en Stijn Jordans van de biermerken Marckensteijn en Dutch Bargain en uitbaters van grand café restaurant De Drie Koningen gaan in een oud schoolgebouw [bouwjaar 1872] aan de Blekestraat in het dorpje Groede een brouwerij realiseren. De huidige brouwerij in Groede, gevestigd in het pand van De Drie Koningen, kan de vraag niet meer aan. Het plan brouwerij ‘Brouwerslokaal‘ omvat meer dan de brouwerij, namelijk een biorestaurant met een shop met lokale producten, een proeflokaal voor het lokaal gebrouwen bier en een bed & breakfast.

Het ontwerp bestaat uit drie delen; Het in ere herstellen van de oorspronkelijke gevel aan de Blekestraat, het bestaande gebouw geschikt maken voor de nieuwe bestemming en een deel uitbreiding aan de achterzijde.

1] Herstellen oorspronkelijke voorgevel: Door een aantal wijzigingen van het pand in de loop van de tijd zijn de ranke stalen boogramen verdwenen en is de entree ook uit het midden geplaatst en tot twee maal toe opgeschoven. De stalen ramen brengen wij terug met iets lagere borstweringen en verplaatsen de entree naar het uiterste travee om aan de straatzijde een langgerekte ruimte te creëren op de begane grond voor het biorestaurant en om qua logistiek te voorzien in een zo efficiënt mogelijke entree voor de rest van het programma in het gebouw.

2] Bestaande gebouw aanpassen: Het oude schoolpand wordt aan de binnenzijde voor het grootste deel gestript om het nieuwe programma in te passen. Het casco blijft voor het grootste deel in tact, isolatie wordt aangebracht aan de buitenzijde [behalve voorgevel, hier komt isolatie aan de binnenzijde] en op het dakbeschot van het bestaande dak. Achterzijde wordt deels doorbroken voor uitbreiding van de brouwzaal. Om het programma volledig in te kunnen passen wordt een nieuwe constructie met stalen kolommen en liggers geplaatst ten behoeve van nieuwe verdiepingsvloeren voor het Proeflokaal en de Bed & Breakfast.

3] Uitbreiding achterzijde: De belangrijkste activiteit van het Brouwerslokaal is het brouwen bier. De brouwzaal, voorzien van de brouwinstallaties, komt op begane grondniveau achter het biorestaurant. Binnen het casco is het onmogelijk het volledige programma te realiseren en is deze uitbreiding dus onontbeerlijk. Daarnaast biedt het kansen om de verloederde en rommelige achterkant van het bestaande pand aan te pakken en te combineren met de extra benodigde ruimte.

In nauw overleg met de opdrachtgevers en brouwdeskundigen, aan de stamtafel in De Drie Koningen voorzien van een heerlijke Marckensteijn, zijn de plannen omgezet in een concreet ontwerp. Deze uitdagende, maar zeer aansprekende, opdracht voor het ontwerp en de bouwaanvraag is uitgevoerd door ATELIER jelle verheijen in samenwerking met Ontwerpburo MULLER.

Status: Bouwvergunning 2016, niet uitgevoerd.

www.brouwerslokaal.nl