SAMENBOUWPAKKET | 2016

0 Posted by - June 3, 2016 - Architectuur, Duurzaamheid, Maatschappelijk, Prijsvragen, WikiHouse

Nieuwe huisvesting voor asielzoekers door asielzoekers met behulp van een modulair, flexibel en demontabel open source bouwmethode; WikiHouse. De Asielzoekers Bouw Community [ABC] wordt lokaal gevormd in samenwerking met vrijwilligers, omwonenden en professionals. De ABC ontwerpt en maakt de nieuwe opvang in een groeimodel naar een meer permanente status binnen de lokale randvoorwaarden. ABC’s verspreid in Nederland [en internationaal] zijn in een netwerk aan elkaar verbonden en delen kennis en ervaring.

Inzending voor de COA-prijsvraag ‘A Home Away From Home’ zie: ABC

ABC
Asielzoekers Bouw Community
De ABC is een community samengesteld uit woningzoekenden, die gezamenlijk bouwen aan nieuwe huisvesting in samenwerking met lokale bewoners en professionals. De woningzoekenden zijn met name mensen gevlucht uit oorlogsgebieden, die woningen en daarmee een stuk eigenwaarde hebben achter gelaten, die tijdelijk of permanent huisvesting zoeken in Nederland. Daarnaast staat de ABC open voor andere woningzoekenden in Nederland. Een ABC wordt lokaal gevormd op gewenste schaalgrootte, net waar behoefte aan is en waar ruimte wordt gecreëerd.

Opvang in 3 fases
Voor de opgave is het van belang om het proces van asielzoekersopvang in drie fases te onderscheiden:
Fase 1: De vluchtelingen komen aan in Nederland en hebben direct onderdak nodig voor enkele dagen tot hoogstens enkele weken. Een plek met [gedeelde] basisvoorzieningen, bijvoorbeeld een leegstaand gebouw.
Fase 2: Asielprocedure, van enkele maanden tot in sommige gevallen enkele jaren. Een plek met [gedeelde] basisvoorzieningen met meer privacy.
Fase 3: Verblijfsstatus, van enkele jaren tot het hele leven. Een volwaardige permanente woning om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen, die onderdeel wordt van de Nederlands woningvoorraad.

Het concept ABC richt zich op alle fases, waarin voor fase 1 vooraf geproduceerde basiswoningen klaar staan, die gezamenlijk zelfvoorzienend zijn. In fase 2 een samenbouwpakket en in fase 3 kan dezelfde basiswoning een uitbreiding of aanpassing krijgen toegespitst op individuele wensen of leeg komen voor de volgende opvang of gedemonteerd worden en ergens anders weer opgebouwd.

Het ABC-basismodel
Het uitgangspunt voor de ABC is een basiswoning toegesneden op de belangrijkste behoeften van de asielzoekers, een dak boven het hoofd met alle benodigde basisvoorzieningen. Het ABC-basismodel is modulair, flexibel en demontabel en wordt waar nodig en naar wens aangepast op verschillende achtergronden en culturen van de asielzoekers. De huisvesting wordt daarom in drie gradaties aangeboden:

1. Basiswoning opgeleverd. Het basismodel wordt in grotere aantallen geproduceerd en gebouwd, een woning klaar om [tijdelijk] tijdens fase 1 en 2 in te trekken.
2. Samenbouwpakket basiswoning. Het zelfde basismodel in een pakket leveren en gezamenlijk met elkaar opbouwen. De reeds aanwezige bewoners [fase 2 & 3] en indien mogelijk de toekomstige bewoners [fase 1] bouwen mee aan woningen.
3. Aangepast samenbouwpakket basiswoning. Het basisontwerp wordt binnen [lokaal] gestelde randvoorwaarden aangepast aan individuele en gemeenschappelijke wensen en indien mogelijk lokaal geproduceerd. De toekomstige bewoners met verblijfsstatus hebben de mogelijkheid mee te denken over en mee te bouwen aan de woning.

Sociaal & Economisch
Met de samenbouwpakketten wordt naast meegenomen kennis en ervaring [uit land van herkomst] ook opgedane kennis en ervaring binnen de Asielzoekers Bouw Community met elkaar gedeeld en met de andere ABC’s via het web en sociale media. Kennis en ervaring wordt doorgegeven om nieuwe asielzoekers te helpen met de huisvesting. Sociale cohesie wordt bevorderd door de samenwerking met lokale vrijwilligers en professionals en tussen de asielzoekers onderling. De lokale economie wordt gestimuleerd door het ontstaan van bijvoorbeeld ABC ontwerp- & bouwteams, die bestaan deels uit betrokkenen en met name asielzoekers. Kortom voor asielzoekers, door asielzoekers.