KoWoWo | 2019

0 Posted by - June 12, 2017 - Architectuur, Herbestemming, Particulier

Voormalige koetswoning, nooit als zodanig gebruikt, een vervallen gemeentelijk monument, op een prachtige plek aan de Oude Rijn in Woerden wordt verbouwd tot een woning met modern comfort. Het pand is eind 2016 aangekocht en in 2017 ontdaan van overwoekerende planten en bomen, waarmee de potentie van de plek aan het water nog beter zichtbaar is geworden. De monumentale waarde van het pand wordt rondom zoveel mogelijk hersteld en is het meest zichtbaar aan de wegzijde. Om de relatie tussen het water en de woning te versterken wordt aan de woonkamer een ruim terras gemaakt met uitzicht op de Oude Rijn door een hap uit het volume te nemen. Deze uitholling zorgt voor veel extra daglicht in de woning en wordt met een ingetogen eigentijdse detaillering met respect voor het monument gematerialiseerd.

Status: Definitief Ontwerp [concept]

Planning: Onbekend

Opdrachtgever: Frank [Particulier]

Ontwerp: Vincent Muller, Ontwerpburo MULLER