TETTERIS | 2018

0 Posted by - January 28, 2019 - Architectuur, Prijsvragen, Verdichting

Verdichting in de Randstad

Tetteris [Leids voor Tetris] bestaat uit “tiny apartments” van verschillende afmetingen en vormen. In de stad zijn veel dichte kopgevels die benut kunnen worden door Tetteris. Een voordeel bij galerijflats is dat de bestaande infrastructuur benut kan worden. De Tetris-volumes zijn modulair en geeft dus mogelijkheden de kleine woningen op maat te maken. De appartementen worden niet alleen op individuele wensen afgestemd, maar ook op die van de buren, zodanig dat de kopgevel optimaal wordt benut. De grond gebonden volumes kunnen worden ingezet voor een lokale bestemming op wijkniveau en daarmee ook iets terug geven aan de buurt. Die bestemming is afhankelijk van waar specifiek behoefte aan is in de wijk.

De Randstad staat vol met dit soort typische dichte kopgevels van flatgebouwen met galerijen. Tetteris biedt een generieke oplossing voor verdichting in de stad, die flink op te schalen is.

Voor meer info: 2018_obM_Tetteris.pdf